36

ناتوانی دربازنمایی تجربه‌ی ترافیک / ایمان افسریان

بیایید با هم تصور کنیم وارد یکی از نمایشگاه‌های بزرگ گروهی چون بی‌ینال‌ نقاشی‌ در نگارخانه "خیال" شده‌ایم. بالاتر از چهارراه ولیعصر نرسیده به بازار کامپیوتر امام رضا! ساختمان عجیبی ست. سر در ورودی ساختمان، آرکی مانند ایوان مساجد دارد و نمای خود ساختمان با شیشه سکوریت آبی پوشیده شده. داخل که می‌شوید به یک سه راه می‌رسید. می‌توانید بالا بروید یا پایین یا دست چپ. به دیوارها نقاشی‌هایی نصب شده‌اند...