>> شماره 41

میل به بی‌نهایت / محمد خلیلی

در تاریخ هنر نام‌هایی هست كه با ابهت‌اند، باید در برابرشان سر تعظیم فرود آورد؛ مثل میكل آنژ، یا در عرصه موسیقی مثل بتهوون. اما بعضی هنرمندان هم هستند كه به ما این فرصت را می‌دهند تا كم كم با آنها آشنا شویم، تا به مرور خودمان آنها را كشف كنیم؛ مثل ورمر، مثل راتكو. وقتی به مرور با آثار هنرمندانی از این دست آشنا می‌شویم، در وجود ما جای می‌گیرند، نه در ذهن ما.

هنرمندانی هستند كه خواه ناخواه در ذهن ما جای گرفته‌اند، مثل پیكاسو، اما كسانی مثل ورمر و راتكو از آن دست هنرمندانی هستند كه آرام آرام در وجودمان نفوذ می‌كنند.