13

میرغضبان / تورج حمیدیان

عکس‌نوشته‌ای از تورج حمیدیان.