>> شماره 43

میدان مادر/ محسنی: تنش رسمی و غیررسمی / شمیم مستقیمی

میدان مادر معروف به "میدون محسنی" روزگاری یکی از مهم‌ترین مراکز خرید مدرن تهران بود. جایی که به جای مغازه، مملو از بوتیک و پاساژ بود. امروز میدان محسنی اهمیتی را که در دهه پنجاه و شصت و اوایل دهه هفتاد داشت ندارد. مراکز خرید بزرگتری دایر شده‌اند. و پاساژهایی که پاساژهای میدان محسنی در برابر عظمتشان شبیه یک راهرو کوچک هستند...