8

میان رفتن و دیدن / مهران مهاجر

یادداشتی از مهران مهاجر درباره‌ی عباس مرادی.