شماره 51

میان دو دنیا / ماریا آنتونلا پلیتزاری / مریم رمضانخانی

اتاق تاریکی را تصور کنید که منظره بیرون به‌آرامی و به صورت وارونه در آن پدیدار می‌شود. هر آن چیزی را که می‌شناسید عجیب و ژرف می‌شود و مدتی طول می‌کشد تا بفهمید درون تجسمی غرق شده‌اید که حس جدیدی از بودن در این دنیا را به شما بخشیده است. عکس‌های کوچکِ رنگی و شگفت‌انگیز لوئیجی گیری هم، باتبدیلِ معمول به غیرمعمول، چنین تأثیری دارند،اگرچه نه دقیقاً در همان جهت.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور