>> شماره 20

مُد کردن خیال / ابیگیل سولومون – گودو / غزاله هدایت

عکاسی مد سال‌ها در عرصه‌ی موزه حضور داشته است ولی این پدیده جایگاه مهم خود را زمانی کسب کرد که موزه‌ی هنر مدرن نیویورک برای اولین بار نمایشگاهی با عنوان «مد کردن خیال» ترتیب داد، و این نخستین باری بود که موزه به چنین موضوعی می‌پرداخت. قبل از گشایش نمایشگاه، آرت فوروم از دو ناظر خبره و باتجربه در باب عکاسیِ و مد، ابیگیل سولومون- گودو و پیتر هَلی دعوت کرد تا به مسائلی که به واسطه‌ی این نمایشگاه به وجود می‌آیند، بپردازند. ...