>> شماره 56

موزه و نمایشگاه غیر تاریخی / دبورا میرس / کتایون یوسفی

موزه به عنوان نهاد، نقشی اساسی در تعیین ارزش و اهمیت آثار هنری دارد. با این وجود نمی‌توان بیانیه‌های کلی در مورد این موضوع صادر کرد و باید به مسائلِ ظریف‌تری نیز نظر داشت. اگر باور داشته باشيم كه دلالت و اهميت يك اثر هنری در جايی تعيين می‌شود، آن‌جا همان جایگاهی است که در میان آثار دیگر به اثر اختصاص داده می‌شود. دقیقاً در اين نقطه ـ يعنی در نظر گرفتن اثر در زمینۀ پیرامونش ـ است که می‌توان يكی از جریان جالب‌توجّه سال‌های اخير را ردیابی کرد...