>> شماره 53

موزه‌شناسی جدید چیست؟ / پیتر ورگو / سیدمحمد آوینی

موزه‌شناسی جدید چیست؟

مقاله­‌ی کوتاه موزه‌شناسی جدید نوشته‌­ی پیتر ورگو و ترجمه سید محمدی آوینی است. این مقاله به شرح و تفصیل تعاریف موزه شناسی جدید به شکل واضح و روشنی می­‌پردازد و از نظرگاه‌­های مختلف وجوهی که این حوزه بر آنها متمرکز است را روشن کرده و ما را با این حوزه (موزه‌ شناسی) آشنا می­‌کند. در این راستا ورگو موضوعات مختلف موزه شناسی را مطرح کرده و مخاطب را نسبت به آنها حساس می­کند. نظریه‌­ی موزه شناسی جدید، چالش‌­ها و نقد شخصی خود را اعلام کرده. در انتها با طرح خطرات ناشی از عدم توجه به موزه شناسی جدید بحث را به پایان می‌برد.

در حین خواندن این نوشتار، در جستارهایی از آن به تعریف برخی از مفاهیم و کارکردهای موزه پرداخته می­‌شود.

شما می‌توانید برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون موزه‌ این مقالات را مطالعه کنید:

مشکل موزه­‌ها به قلم پل والری، ترجمه‌ی باوند بهپور

جامعه‌شناسی و ابعاد اجتماعی موزه به قلم گوردون فایف

موزه‌های جدید: هم خدا هم خرما به قلم نیک پرایر

بخشی از متن:

موزه‌شناسی چیست؟ تعریف ساده‌اش می‌تواند این باشد که موزه‌شناسی مطالعه‌ موزه‌ها، تاریخ و فلسفه‌ وجودی آنها، شیوه‌های مختلف تأسیس و توسعه‌شان در طول زمان، هدف‌ها و خط‌مشی‌های آشکار و نهفته‌شان، و نقش آموزشی، سیاسی یا اجتماعی آنهاست. از نگاهی وسیع‌تر، موزه‌شناسی می‌تواند دربردارنده‌ تنوع فوق العاده‌ مخاطبان باشد، از جمله بازدیدکننده‌ها، هنردوستان و کودکان که تلاش دست‌اندرکاران موزه به خاطر آنهاست. همچنین، موزه‌شناسی چه بسا شامل موضوعات مرتبط باشد، مانند وظایف و مسئولیت‌های حقوقی که موزه‌ها تقبل کرده اند یا به عهده‌ آنها گذاشته شده است. یا شاید حتی تأملی درباره‌ آینده‌ موزه.