>> شماره 55

موزه بدون دیوار؛ نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر / گل‌آرا جهانیان

نویسنده در این یادداشت نگاهی اجمالی بر نقاط تماس هنر و توده مردم و پیوند آن با شهر و صاحبان شهر در فراز و نشیب تاریخ می‌اندازد و اجرای پروژه‌ی نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر را در کلان شهری چون تهران بررسی می‌کند...