53

موزه‌های جدید: هم خدا هم خرما / نیک پرایر / صالح نجفی

در قلمرو نوظهور فرهنگ فزون‌كار مصرفى، موزه‌ها بدجورى توى هچل افتاده‌اند. موزه‌ها نمى‌توانند مبدّل به نوعى «ماشين سرگرمى‌سازى» موفق شوند و در جهانى كه همين حالا غرق در انواع و اقسام سرگرمى‌هاست اسبابى براى تفريح آدم‌ها فراهم آورند، مگر آن‌كه به احتمال زياد هالة سنت‌هاى عظيم خود را بر باد دهند و فاتحه حضور مخاطبان و مراجعان فرهيخته را بخوانند. ويليام هزليت [نويسنده شهير انگليسى (0381ـ1778) كه گروهى او را بزرگ‌ترين نقدنويس هنر عصر خودش مى‌دانند] يك‌بار «نشنال گالرى» انگلستان را كه آن زمان در خانه جان انگرستين [تاجر و كلكسيونرِ لندنى] واقع در خيابان «پال مال» قرار داشت با اين عبارات ستود: «حريم مقدس، قدس‌الاقداس، سرشار از ذوق سليم، درخور شهرت جاودان و جايگاه نادرترين ميوه‌هاى باغ نبوغ»