شماره 49

موبایل حالا یک ابزار جدی عکاسی است / شهرام شریف

یکی از روزهای زمستان سال گذشته بود که با آکو سالمی به رسم پیاده‌روی‌های عکاسانه از خیابانی‌ بالا می‌رفتیم و بازی نور و سایه‌ها روی دیوار و ویترین مغازه همه حواس ما را معطوف خودش کرده بود، ناگهان نگهبان جوانی که در کیوسک سر یک کوچه مستقر بود دست مرا گرفت که «چرا عکس می‌گیرید؟» بحث بالا گرفت و نگهبان اصرار داشت که عکس روی موبایل را پاک کنیم چراکه اهالی کوچه راضی به عکس‌برداری از منازلشان نیستند. سرانجام رضایت دادیم و عکس را جلوی چشم نگهبان از روی موبایل پاک کردم...