یک اثر باستانی از پاهای ایستاده
50,000 ریال – خرید

50

مهاجرتِ فرهنگ / آریاسپ دادبه

مهاجرت نه فقط جابجایی شخص در جغرافیا‌ست، بلکه هجرت و حرکت روح و آگاهی و ناخودآگاهی هم نوعی از مهاجرت است. بسیارند کسانی که اینجا، در کشور خود، به لحاظ فکر و فرهنگ مهاجرند و بسیاری از مهاجرین هنوز درون فرهنگِ موطن خود زیست می‌کنند. ذهن انسان مهاجرت خاموشی هم دارد. کشف عالم به معنی گستردۀ آن تنها از راه جغرافيا میسر نیست. ...