>> شماره 17

من هم نمی‌بینَمَم / تورج حمیدیان

چند ماهی است که کتاب‌های "اگر تو مرا نبینی" (شهریار توکلی) و "کتاب فراموشی" (فرشید آذرنگ) منتشر شده است. اما قبل از آن، نخسین بار کتاب‌های مذکور در نمایشگاه عکاسی شهریار توکلی که در دی‌ماه 1384 در گالری هفت‌ثمر برپا شد (و در برگیرندۀ عکس‌های فصل "آسمان و زمین" کتاب توکلی بود) معرفی و عرضه گردید...