6

من عاشق پوستشان بودم / گفت‌وگو با نیکلاس نیکسون

ترجمه: سالومه منوچهری