شماره 24

من ری / هانس میشل کوتزل / گلاره خوشگذران

نقاش، طراح گرافیک، نویسنده، تجربه‌گر هنر حاضر-آماده، هنرمند آمریکایی، من ری در شاخه‌های مختلفی از هنر، دائم در نوسان بوده‌است. گرچه در ابتدا به عنوان یک عکاس بود که به شهرت زیادی به عنوان یک عکاس بود که به شهرت زیادی به عنوان خالق طیف متنوعی از آثاری دست یافتکه در آن‌ها، عکس بیش از آنکه به تصویر سازی واقعیت بپردازد، تصورات، فانتزی‌ها و دیدگاه‌هایی را که به طرزی فراواقعگرایانه در او به وجود آمده‌اند بیان می‌کنند...