>> شماره 42

من، او، آنها: هویت در نگاه واژگون‌سازِ دوربین / ناصر فکوهی

عکاسی فرایندی ویرانگر است: فرایندی برای توقف زمان یا مرگ در حالتی تصنعی که جز لحظه‌ای به طول نمی‌انجامد و سخن گفتن از «شکار لحظه‌ها» گویای تلاشی برای «فرازش» (sublimation) بی‌رحمی از خلاقیت است.