7

منظره به عنوان مدل / دیتمار الگر / علی عامری

در آثار گرهارد ریشتر، نقاشی با نقش‌مایه‌های (motifis) منظره بیش از سی و پنج سال تداوم داشته است. در مجموعه آثار این هنرمند که از 1962 آغاز می‌شود و هنوز هم در حال گسترش است. تاریخ نخستین منظره‌ها به 1963 می‌رسد: یکی از آنها Shlob Neuschwanstein و دیگری آلستر را شب هنگام در هامبورگ نشان می‌دهد (تصویر صفحه 120). هر دو اثر بر پایه نوعی تصویرپردازی برگرفته از روزنامه‌ها و مجلات شکل گرفته‌اند که ریشتر بعد از سال 1968 به نحوی منظم گرد آورده است. آخرین دست‌آوردهای علاقه مداوم او به مناظر، دو منظره دریا است. این نقاشی‌ها بر پایه عکس‌هایی ترسیم شده‌اند که خود ریشتر در تنریف (Tenerife)، اسپانیا گرفته است.