49

منطقه‌ی گرگ و میشِ ویا سل‌مینس / لین رلیا / مهدیه کُرد

طی نمایشگاه مروری بر آثار ویا سل‌مینس که در 1992 در مؤسسه هنر معاصر فیلادلفیا برگزار شد بروک آدامز طی نقدی بلند بالا گفت آثاری که نظر وی را بیش از بقیه جلب کرده‌اند به مجموعه شخصی هنرمند تعلق دارند. در حقیقت تنها 5 اثر از 75 اثر به نمایش در آمده برچسب «مجموعه شخصی هنرمند» را داشتند، اما همین‌ها به واقع معرف نقاط عطفی در آثار وی بودند. اینها شامل چند طبیعت بیجان از اسباب و وسایل‌خانگی، تابلوی رنگ و روغنی از یک بمب افکن مربوط به جنگ جهانی دوم و نقاشی با شکوهی از آسمان شب مربوط به اوایل دهه 90 میلادی مي شدند.