شماره 57

منصور قندریز؛ پرواز بر آسمان فروریخته / علیرضا رضایی‌اقدم

نوشتن درباره منصور قندریز با حسرت و افسوس همراه است. عمر کوتاهش مجال نداد که هدف خود را، یعنی دستیابی به سبکی هنری که روح جمعی مردمان یک سرزمین را بازتاب دهد به سرانجام رساند. البته می‌توان گفت که او به هدفش رسید، دلیل آن حرکت از واقع‌گرایی و طبع‌آزمایی در تکنیک‌های امپرسیونیستی و تا گام‌های مطمئنش در ورود به صحنه‌هایی پاستورال و خیال‌انگیز از فیگور‌های شبانی و در نهایت رسیدن به اشکال انتزاعی و نمادین است؛ و کیست که نداند انتزاعِ نمادین، اولین و بدیهی‌ترین پاسخ به این هدف در فرهنگ ماست. اما چه‌طور می‌توان اطمینان داشت؟ ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور