39

ملایمت و شیفتگی / آیدین آغداشلو

تورج حمیدیان از بهترین عکاسان معاصر ایران از میان ما رفت. او همدوره و دوست عزیز من در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در سال‌های 1340 شمسی بود که من نقاشی می‌خواندم و او معماری، و دوستی ما تا به آخر ادامه پیدا کرد. چند سال پیش دخترش درنا را ـ که بی حد و وصف دوستش داشت ـ برای هنرآموزی نزد من آورد و به همین بهانه همدیگر را بیشتر دیدیم...