>> شماره 58

مقدمه‌ای بر رمانتیسم در نقاشی آلمان / ویلیام وان / مهدیه کرد

رمانتیسم در آلمان به عنوان جنبشی ادبی و فلسفی آغاز شد. اما به سرعت به هنرهای تجسمی بسط پیدا کرد و در این حوزه تاثیرات گوناگونی داشت. ویلیام وان در مقاله‌ی "مقدمه‌ای بر رمانتیسم در نقاشی آلمان" این تاثیرات را ذیل سه بخش طبیعت، انسان و گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مورد نخست، یعنی طبیعت، ویلیام وان معتقد است گرایشی نوظهور به دنیای طبیعی به عنوان سرچشمه‌ی روشنگریِ روحی و احساسی موجب پیدایش تحول عمیقی در نقاشی منظره شد. وان ضمن اشاره به آغاز این گرایش نقاشی‌های فیلیپ اوتو رونگه در مجموعه "اوقات روز" و کاسپار دیوید فردریش و تاثیرات آنها را در معماری مورد بررسی قرار می‌دهد. در مورد دوم، یعنی انسان، وان می‌گوید که در این عصر کنکاشی در جنبه‌های شهودی انسان رخ داد. جنبش پیشارمانتیک طوفان و تلاطم راه را برای این منظور هموار کرده بود. وان توضیح می‌دهد که این نگرش چگونه تصویری از هنرمند را در جامعه ترویج داد.

و در نهایت در مورد سوم گذشته است. وان از نگرشی جدید نسبت به تاریخ سخن می‌گوید.نگرشی که ارزش‌گذاری در مفهوم گذشته را دگرگون ساخت و توضیح می‌دهد که چگونه هنرهای بصری و آثار گروه ناصریون در این مورد اهمیت فراوانی یافتند.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای دیدن تمام مقالات مهدیه کرد اینجا را کلیک کنید.

بخشی از مقاله:

رمانتیسم در آلمان به عنوان جنبشی ادبی و فلسفی آغاز شد. اما به سرعت به هنرهای تجسمی بسط پیدا كرد و در این حوزه تأثیرات گونه‌گونی داشت. در این مطلب ما این تاثیرات متفاوت را ذیل چند بخش دسته‌بندی كرده ایم. مورد نخست طبیعت است. علاقه نوظهور به دنیای طبیعی به عنوان منبعِ روشنگری روحی و احساسی موجب پیدایش تحول عمیقی در نقاشی منظره شد. مورد دوم انسان است. به واسطه جنبش طوفان و تلاطم كه پیشتر در آلمان به وجود آمده بود. آشنایی با فشارهای غریزی كه بر رفتار آدمی تأثیر می گذارند وجود داشت، این آشنایی در دوران رمانتیك با كنكاش در جنبه های شهودی انسان ادامه یافت. ...