57

مقدمه‌ای بر درون مکعب سفید‌: ایدئولوژی فضای درون گالری / توماس مک اویلی / کتایون یوسفی

قرن بیستم، نبوغی در بررسی مسائل در ارتباط با زمینه (context)‌ آنها داشته است؛ این‌که زمینه یا بستر را عنصری سازنده یك چیز، و در نهایت، به عنوان چیزی مستقل به حساب آورَد. برایان اُدوهرتی در مجموعه سه مقاله‌ای که برای اولین بار در سال 1976 در مجله آرت فوروم چاپ شد و امروز تبدیل به متنی کلاسیک شده‌ است، این تمرکز بر زمینه در قرن بیستم را مورد بحث قرار داد. وی احتمالاً برای اولین بار، می‌پرسد که زمینۀ به شدت کنترل‌شدۀ گالری مدرن چه بر سر شیء هنری می‌آورد، با بیننده چه می‌کند، و در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای مدرنیسم، چگونه شیء را بلعیده و خود به آن بدل می‌شود.