13

مقدمه‌ای بر نقاشی قاجار / آیدین آغداشلو

نقاشی قاجاری یکصد و پنجاه سال عمر کرد، برابر با طول مدت سلطنت قاجاریه (۱۳۴۲ - ۱۱۹۳ هـ . ق)، اما نه همزمان با دوران این پادشاهی، چراکه این نوع جهان‌بینی و شیوه‌ی کار سال‌ها پیش‌تر از اعلام سلطنت آغا محمدخان قاجار آغاز شده بود- از حدود نیمه‌ی دوم قرن دوازدهم هجری قمری- و چهل سالی هم پیش از به پایان رسیدن حکومت این سلسله عمرش به انتها رسید - که همچنان می‌شود یکصد و پنجاه سال.