>> شماره 38

معانی نشانه‌ها در آثار گونتر رمبو / مایکل ون دِ سند / شعله محلوجی

گونتر رمبو؛ طراح گرافیک آلمانی؛ در منتهی‌الیه غربی فرانکفورت زندگی می‌کند. درست در مرکز منطقه بانکداری شهر، جایی که ساختمان‌ها با نماهای صیقلی و بی نقص‌شان سربه آسمان کشیده‌اند. محل اقامت او ساختمان سه طبقه‌ای است که در سال 1864 به منظور استفاده برای کارگاه‌ها و دفاتر یک شرکت تولید نیروی بخار و روشنایی گاز در میان محوطه باز بنا شده است. او استودیو و آپارتمانش را بر اساس سلیقه شخصی خودش برپا کرده و در طول بیست سال گذشته، سراسر خانه از هویت شخصی او آکنده شده است.