3

مشکل خانم شیرین نشاط / آیدین آغداشلو

خانم شیرین نشاط، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا، قطعاً نام‌آورترین و مطرح‌ترین هنرمند هنرهای تجسمی ایران در خارج از ایران است. این شهرت و اهمیت، در هیچ حدی قابل قیاس با دیگر هنرمندان برجستۀ ایرانی که از سال‌ها پیش مقیم خارج از ایران بوده‌اند نیست و حتی هنرمند معتبری چون یکتایی نیز – که سال‌هایی با مهم‌ترین هنرمندان مکتب نیویورک و آبستراکت اکسپرسیونیست‌های مهمی چون کلاین و دکونینگ هم‌دوره و همکار بوده است – هیچ‌گاه درصدی از شهرت و اعتبار او را نداشته است.