>> شماره 38

مشکلی تحت عنوانِ “حل مشکل” / استیون هیلر / کیانا فرهودی

دیزاینری را می‌شناسم که عادت‌های کاری‌اش را از سال‌ها کار در یک روزنامه به دست آورده بود. یک بار به من اعتراف کرد که نمی‌تواند از عادت حل یک مشکل و کنار گذاشتن آن و بعد پرداختن به مشکل دیگر دست بردارد. با وجودی که حالا چند هفته و چند ساعت برای طراحی لی‌اوت وقت دارد اما هنوز با فکر درنگ بر روی دیزاین طراحی شده‌اش دچار اضطراب می‌شود...