10

مشغله‌ی هنر / مارسیا پوینتون / روبرت صافاریان

همه‌ی کسانی که در جوامعی به سبک جوامع غربی زندگی می‌کنند، در دنیایی از ارتباطات دیداری به سر می‌برند؛ تلویزیون، سینما، ویدئو، تبلیغات تجاری، تابلوهای ترافیک، علائمی در محیط‌های روستایی و شهری که ما را از انجام برخی کارها منع می‌کنند، دیوار نوشته‌های روی ساختمان‌ها و ماشین‌ها، عکس‌های روزنامه‌ها و...هیچیک از انواع ارتباط دیداری بیرون تاریخ جای‌ نگرفته‌اند، همه‌ی اینها با این واقعیت معین می‌شوند که هم اکنون در چه محیطی زندگی می‌کنیم و با این محیط چگونه تعامل می‌کنیم، و همینطور با اتفاقات گذشته.