68

مسیر خوانایی / جاشوا یافا / فرزانه آرین‌نژاد

مسیر خوانایی

جاشوا یافا / فرزانه آرین‌نژاد

اگر در بزرگراه‌های بین‌ایالتی آمریکا حرکت کنید، تایپ‌فیس «کلیِرویو2» را می‌بینید که آماده است جای تایپ‌فیس «های‌وی گوتیک3» را بگیرد که بیش از نیم‌قرن برای علائم رانندگی در سراسر کشور استفاده شده است. خواندن تابلوهای علائم رانندگی با تایپ‌فیس «کلیِرویو» بعد از دیدن آن‌ها به‌جای «های‌وی گوتیک» مانند این است که عینک جدیدی برای خواندن به چشم زده باشید: نوعی سبُکیِ ناگهانی رخ می‌دهد؛ تُردیِ درخورتوجهی در حروف دیده می‌شود. ...

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.