58

«مسیر خاص» آلمان، «زوندورگ» ایران / کامران سپهران

آلمان از کشوری کم‌تأثیر در قاره‌ي اروپا به ناگاه از حول و حوش قرن هجدهم به قطبی سیاسی و فرهنگی و کشوری بس تأثیرگذار در منطقه تبدیل می‌شود. این روند منحصر به فرد به مدرنیته پیوستن در میان همتایان اروپایی، بسیاری را از اوایل قرن نوزدهم تا امروز به این فکر واداشته تا از مسیر خاص آلمان یا sonderweg سخن بگویند. در حقیقت خود اصطلاح آلمانی زوندروگ وارد فرهنگ سیاسی جهان شده است. طی طریقِ با تأخیر اما پربار آلمان در مدرنیته حتماً باید نام خاص خود را داشته باشد. زوندروگ دارای این بار معنایی است که ذهنیت و ساختار اجتماعی آلمانی تافته‌ای جدا بافته از همگنانش بوده است و لاجرم راهی متفاوت را در پیش گرفته است.