1

مرد آرام / جوستین اسپرینگ / فرهاد صبوری

به دنیای هاپر خوش آمدید، مکانی که همیشه ساکن و ساکت است، جایی که مردم آشنا به نظر می‌رسند اما هنوز تنها و گوشه‌نشین باقی مانده‌اند، شاید که در افکارشان گم شده‌اند و شاید هم فقط وقتشان را سپری می‌کنند. برای این مردم چه اتفاقی افتاده است؟ چرا اینقدر بی‌قرار به نظر می‌رسند؟ چرا دنیایشان مکانی بدون هیجان و علاقه به نظر می‌رسد؟ همۀ این پیکره‌های در خود فرو رفته، همۀ این خانه‌های شوم و کوچه باریک‌های خلوت و صورت‌های مغموم چه می‌خواهند بگویند؟