59

مردم و مدرنیسم در دهه‌ی 1330‌؛ کلاژهای سیا ارمجانی در ایران / حامد یوسفی

آنچه در پی می‌آید نیمه‌ی اول از مقاله‌ای است که متن کامل آن در کتابی با عنوان عاشق مردمم، به لحاظ مفهومی (نوشته‌هایی از و درباره‌ی سیا ارمجانی) به چاپ خواهد رسید. این کتاب را دیوید هاج و حامد یوسفی ویراستاری کرده‌اند و انتشارات بن‌گاه آن را در سال ۱۳۹۵ منتشر خواهد کرد. به دلیل محدودیت فضا، بخش عمده‌ای از پانویس‌های متن این‌جا حذف شده‌اند.