>> شماره 35

مدیریت هنری دیجیتال / کانر راش / هادی آذری

در اکتبر سال 2008، بنیاد اپرچر با همکاری تاینی وایسز، اقدام به انتشار پنج مجموعه عکس از پنج عکاس مختلف نمود. تاینی وایسز یک گالری آنلاین است که در سال 2005 توسط‌ تیم باربر راه‌اندازی شد. انتشارات اپرچر مشخصاً اعلام کرد که "مدیریت هنری" این مجموعه‌ برعهده تیم باربِر بوده است. این مجموعه به بررسی فعالیت هنری پنج عکاس می‌پردازد که آثارشان پیش‌تر در گالری آنلاین تاینی وایسز معرفی شده و به نمایش در آمده است.