30

مدیریت هنری تصویرگران / جیمز مک‌مولان / مرجان زاهدی

تا سه سال پیش امكان داشت هر آن‌چه درباره‌ی مدیریت هنری تصویرگران بگویم، برخاسته از دیدگاهِ یك‌سونگر تصویرگران مگینوت لاین باشد كه هنرمندان را از مدیران هنری جدا می‌كردند. به‌هرحال به دلیل فرصتی كه راجر بِلَكِ طراح، در سال 1996، برای‌ام فراهم كرد، هم‌اكنون به قول آهنگ‌های دهه‌ی شصت، توانسته‌ام هر دو سو را درك كنم.