10

مدرنیته و فضاهای زنانه / گریزِلدا پالاک / نیما ملک‌محمدی

سبک‌های هنری از اولخر قرن نوزدهم به بعد، از پِی یکدیگر به وجود آمده‌اند، که نشانگر تأثیرگذاری و واکنش متقابل این جنبش‌ها است. بر فراز هر جنبش نام یک هنرمند سایه افکنده است. تمام این چهره‌هایی که به عنوان آغازگران هنر مدرن مورد ستایش قرار می‌گیرند، مرد هستند. آیا این بدان خاطر است که هیچ زنی دست‌اندرکار جنبش‌های هنری مدرن متقدم نبوده‌ است؟