شماره 43

معرفی کتاب «فانی و باقی» نوشته‌ی مجید اخگر

مجید اخگر نویسنده کتاب «فانی و باقی» در باب نگارگری ایرانی در این متن به توصیفی درباره این کتاب می‌پردازد. نقاشي سنتي ايران يا مينياتور، عمدتاً به دو شكل درك و نظريه‌پردازي شده است. از یک سو، از طريق مطالعات تاريخي‌اي كه دوره‌بندي‌ها، مكاتب، چهره‌هاي شاخص، و ويژگي‌هاي زيبايي‌شناختي اين فرم هنري را به شكلي عيني‌نگرانه بررسي مي‌کنند.  از سوي ديگر، از طريق مطالعات تفسيري‌تري كه عمدتاً تحت تأثير ديدگاه‌هاي سنت‌گرايانه است. آنها سعي داشته‌اند ويژگي‌هاي صوري اين فرم هنري از قبيل نحوة رنگ‌پردازي، نظام پرسپكتيوي، و ديگر ويژگي‌هاي آن را بر حسب مقولاتي چون عالم مثال، رمز و رمزانديشي، و غيره درك و به آن زبان ترجمه كنند. کتاب فانی و باقی مجید اخگر به توضیح نگاه انتقادی این نویسنده در نقاشی ایرانی می‌پردازد.

كتاب در قالب یک مقدمه، یک مؤخره، و پنج فصل تنظيم شده است. در فصل اول، برخي ملاحظات مقدماتي آمده است. ملاحظاتی که مربوط به دامنة موضوع و روش‌شناسي كار است. مفاهيمي از قبيل «گفتمان هنر قدسي » و شيوه‌هاي رايج درك تاريخ ايران به معناي عام و تاريخ نقاشي ايراني به معناي خاص معرفي شده است. در فصل‌هاي دوم و سوم، مفهومي از تخيل ارائه مي‌شود. مفهومی که در واقع هسته‌ي نظري كتاب و پيشنهاد اصلي آن براي قرائت انتقادي سده‌هايي از تاريخ فرهنگي ايران را تشکیل می‌دهد.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای دیدن تمام مقالات مجید اخگر اینجا را کلیک کنید.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور