>> شماره 34

مجموعه عکس‌نوشت‌هایی از یوریک کریم مسیحی، بهنام کامرانی، محمدرضا شاهرخی‌نژاد، روبرت صافاریان و …

مجموعه عکس‌نوشت‌هایی از یوریک کریم‌مسیحی، بهنام کامرانی، محمدرضا شاهرخی‌نژاد، روبرت صافاریان، مهران مهاجر، مهدی مقیم‌نژاد، محمد فرنود، محمدرضا فرزاد، سعید صادقی، شرمین نادری، امیر خضرایی‌منش و عباس کوثری.