38

مجله در برابر روزنامه: نیمکره‌ی راست مغز، نیمکره‌ی چپ مغز / گفت‌وگویی با رون کامپیسی

گفت‌وگویی با رون کامپیسی مشاور دیزاین روزنامه‌ها و مجلات، بوستون، ماساچوست.