38

مجله‌ی west / استیون هلر / غزل ثمین

به ‌ندرت طرح روی جلد مجله‌ای به خوبی داخلش دیزاین می شود (البته با این فرض که داخل مجله دیزاین خوب داشته باشد). طرح روی جلد چنان بخش تأثیرگذاری در قلمرو مجله به‌حساب می‌آید که کمتر ناشر و سردبیری حاضر است نظارت بر آن‌را تنها به طراح (یا مدیر هنری) واگذار کند. در عوض، اصول بازاریابی و نشر بر طرح روی جلد بیشترمجلات حاکم بوده، و بنابراین، این طرح اغلب تصویری نسبتاً واضح (از شخصیت مشهور آن زمان) است که انبوهی از عناوین خبری آن‌را احاطه کرده‌اند. طرح روی جلد بسیاری از مجلات ماه‌های متوالی ظاهری یکسان دارد.