مجله‌ی شنیداری (۱)/ انگاره‌ی کرونا

در اولین «مجله‌ی شنیداری» حرفه: هنرمند، گفت‌وگویی با مهدی نصراله‌زاده، دبیر پرونده‌ی «بیماری‌های همه‌گیر در متن تخیل هنری» در فصلنامه‌ی شماره‌ی ۷۶ را می‌شنوید و بعد از آن مقاله‌ی هنر و بیماری؛ «آلکسی تایمیای جمعی» را به قلم محمدرضا یگانه‌دوست و با صدای کیانا کساییان خواهید شنید.

 

 

 

برای شنیدن در Cast Box کلیک کنید:

01 مجله‌ی شنیداری (۱)/ انگاره‌ی کرونا