مجله‌ها

انتخاب 2: مجله‌ها (ارسال پستی)

شامل دو شماره‌ی فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند می‌شود: شماره‌ی 44 با پرونده‌ی ایده‌ی پرتره (از اینجا فهرست موضوعی این شماره را ببینید) و شماره‌ی 49 با مقالاتی درباره‌ی نقاشی سلف‌پرتره و آثار فریدون غفاری (از اینجا فهرست موضوعی این شماره را ببینید)