8

ما نگهبان این سیاره‌ایم / مارتا شاهرودی / احمدرضا تقاء

امت گاوین در 22 دسامبر 1941 در دنویل ورجینیا به دنیا آمد. به قول خودش یک سال بعد و یک مایل آن طرف‌تر همسرش ادیت متولد شد. پدرش که هم نام خودش بود کشیش کلیسای متدیست فرویو بود که خانواده‌ی ادیت هم در آن حضور پیدا می‌کردند و مادرش که نام دوشیزگی‌اش لیندن گریس پارکر بود نوازنده‌ی ارگ کلیسا بود...