>> شماره 45

ما شکست‌ناپذیریم؟ / مهدی یزدانی‌خُرم

اُس کانچو سوسای اویاما

شما سال‌هاست که مُرده‌اید... روح شده‌اید و تن‌تان دیگر نیست... قطعاً نباید من را بشناسید. نباید بدانید که در کشورِ ایران، جایی کیلومترها دورتر از وطنت، ژاپن، ذهنِ یک نویسنده تنومند، لحظه‌هایی را با نگاه‌کردن به عکس تو در کتابخانه‌اش، می‌گذراند. همان تصویری که سِیزا نشسته‌اید، دست را مثل دانش‌آموزانِ مُعذب در سینه جمع کرده‌ای و لباس کاراته بر تن‌تان است با آرم لاجوردی کیوکوشین‌کاراته بر قلب‌تان. ...