مایکل برمانس، Michaël Borremans، نقاش، هنرمند بلژیکی

56

پنجره‌ی همسایه: مایکل برمانس

توصيف دليل اهمّيت آثار مايكل برمانس(Michaël Borremans) به عنوان یکی از مهم‌ترین هنرمندان حال حاضر در ابتدا كمى سخت است. او بسیار ساده و صریح در مورد آثارش صحبت می‌کند. معایب و ضعف‌هایش را به راحتی اعلام می‌کند. آشکارا در مورد علاقه‌اش به هنر پایین و موسیقی عامه‌پسند حرف می‌زند. در عین حال در نگاه نخست مایکل برمانس بسیار کم کار به نظر می‌رسد. امّا کم‌کاری توصیف مناسبی از او نیست. برمانس دچار خود‌سانسوری است و تنها به بهترین آثارش اجازة دیده شدن را می‌دهد. کارهایش گاهی پس از دو و یا حتی چند بار اجرا شدن در نسخه‌های مختلف امکان خروج از کارگاهش را می‌یابند. این سخت‌گیری در تولید و عرضة اثر باعث شده در یک دهة گذشته نگاه‌ها، چه از طرف منتقدان و چه از طرف بازارهای هنری، بیشتر و بیشتر به آثار این هنرمند بلژیکی جلب شود.

اما موفقیت یک شبه برای مایکل برمانس حاصل نشد. او هنگامی‌که 37 ساله بود، اوّلین نمایشگاه مهم اش را در اس. ام. ای .کی برگزار کرد. در پی آن در سال 2002  گالری زنو ایکس2 در آنتورپ آثار او را به نمایش گذاشت و بلافاصله در سال بعد گالری دیوید زوئیرنر3 در نیورک نمایشگاهی ازكارهاي وی را برپا کرد. بدین ترتیب شهرت با اینکه خیلی دیر به سراغ برمانس آمد، امّا مایکل برمانس به سرعت در محافل مهم هنری شناخته شد و جایگاهش را در دنیای هنر به عنوان يكى از با اهميت‌ترين نقاشان نسل خود تضمین و تثبیت کرد.

درباره‌ی او مقاله «مایکل برمانس: چاقویی در چشم» را در از اینجا بخوانید.