شماره 56

مایکل برمانس: چاقویی در چشم / گرآوری و تلخیص: منا زهتابچی

برمانس به عنوان یك نقاش، طراح و فیلم‌ساز، استادِ كنار هم قرار دادن جزئیاتى عادى و تبدیل روزمرّه‌گى و یك امر پیش پا افتاده به یك اثر پر رمز و راز است. او با این‌که با مدیوم‌های مختلفی به تولید آثار هنری می‌پردازد و مسلماً در هریک به دنبال هدفی مشخص است، اما تمامی آثارش به نوعی به هم وابسته‌اند و حتی در مواقعی پایه و اساس همدیگر قرار می‌گیرند...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور