50

“ماندن یا رفتن” به مثابه‌ی انتخاب‌عقلانی / مهدی نصراله‌زاده

پرسش ماندن یا رفتن مرادف با تأمل درباره‌ی نفس مفهوم انتخاب و تصمیم‌گیری است. مهدی نصراله‌زاده در این مقاله با پرداختن و تحلیل «نظریه‌ی انتخاب عقلانی» تصمیم‌گیری در ماندن یا رفتن را بررسی کرده است. نظریه‌ای که بر عاملیت فردی و منفعت‌طلبی شخصی و نه بر ساختار و عوامل فرافردی تأکید می‌کند. او با برشمردن اصول بنیادین این نظریه و آرای تحلیل‌گران به صورت‌بندی شیوه‌ی عملی ماندگان و مهاجرت‌کنندگان پرداخته است. سپس با کمک گرفتن از این نظریه و آرای فیلسوفانی چون گادامر مفاهیمی مانند کشور، میهن و تعلق داشتن را از دید آن‌ها بررسی کرده است. به عقیده‌ی مهدی نصراله‌زاده مردمان مهاجر در تلاش‌اند تا خود را «شهروند این جهان بودن» معرفی کنند حال آن‌که پرسش‌هایی چون رفتن از/به کجا یا ماندن در پیش که/در کجا و با چه تعلقی؟ همیشه همراه هر شهروند باقی خواهد ماند.