اثری از سیا ارمجانی هنرمند ایرانی مقیم آمریکا
50,000 ریال – خرید

50

“ماندن یا رفتن” به مثابه‌ی انتخاب‌عقلانی / مهدی نصراله‌زاده

پرسشِ "ماندن یا رفتن" آشکارا پرسشی است از یک انتخاب. بر این اساس، تأمل درباره این پرسش نیز می‌تواند در نهایت مرادف با تأمل دربارۀ‌ نفس مفهوم انتخاب و تصمیم‌گیری باشد. و چنان که از نامش برمی‌آید، "نظریۀ انتخاب عقلانی" همان نظریه‌ای است که از قرار معلوم مقوله انتخاب در کانون آن قرار دارد. ...