عکسی از فرشید آذرنگ، ۱۳۷۹
50,000 ریال – خرید

50

ماندن یا رفتن به‌مثابه‌ی پرسش از زمانه / مجید اخگر

پرسش "ماندن یا رفتن" را هم می‌توان در سطحی عینی و به‌اصطلاح تحت‌اللفظی در نظر گرفت و هم دركی مفهومی‌تر یا استعاری‌تر از آن داشت، و هردوی این موارد نیز البته در جای خود در خور بررسی جدی هستند. در معنای گسترده‌تر، البته ماندن و رفتن دلالت مكانی یا جغرافیایی خود را به‌تمامی از دست نمی‌دهد، اما دیگر پیش‌شرط پاسخ‌ ما محسوب نمی‌شود. در این معنا، می‌توان اینجا بود و "نماند"، یا رفت اما در اینجا "بود".