عکسی از جلوی یک کتاب‌فروشی در رشت
50,000 ریال – خرید

50

ماندن به رسم غربت / خیزران اسماعیل‌زاده

گاهی از دستت عصبی می‌شوم و پشت سرت غُر می‌زنم که اگر می‌خواست برود جایی گم بشود که نه تلفنی باشد نه اینترنتی نه امکان ارتباطی، چرا باید می‌رفت آنجا؟ همین بیابان‌های اطراف قم و تهران پر بود از امکان گم شدن و هرگز پیدا نشدن، یا چه می‌دانم جنگل‌های گیلان و مازندران مگر چه عیبی داشت؟! نمی‌دانم برای چه باید این همه مشقت به جان می‌خریدی و دو سال دوندگی می‌کردی که از این مملکت بزنی بیرون و آن‌وقت در قلب تکنولوژی و زندگیِ شهری و تمدن خودت را گم و گور کنی...