61

مارسل دوشان (1968_1887) / جسپر جانز / مهدیه کرد

«مارسل دوشان» عنوان نوشته‌ای از جسپر جونز پیرامون این هنرمند است. جسپر جونز که خود از هنرمندان سرشناس اکسپرسیونیسم انتزاعی و پاپ آرت است، به تقدیر از هنر دوشان می‌پردازد. جونز، دوشان را هنرمندی می‌داند که از قید محدودیت‌های امپرسیونیسم گریخته و در انتخاب جایگزین‌ها بسیار هوشمندانه عمل کرده‌است. هنرمندی که به گفته‌ی خودش از زمان خود جلوتر بود. جونز به آثار و سوژه‌های خاص دوشان اشاره کرده و تلاش او در هویت بخشیدن به معنای هنر امروزی را به خواننده یادآوری می‌کند. این متن را مهدیه کرد به فارسی برگردانده است.